1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. سلولز
  10. /
  11. کربوکسی‌متیل سلولز

کربوکسی‌متیل سلولز

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


206300.1                             موجود                      1 گرم                                                                         120.000


206300.5                            موجود                      5 گرم                                                                        450.000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست