آزمون سمیت سلولی

آشنایی با آزمون

توسعه داروها و زیست‌مواد جدید، رابطه‌ای بسیار نزدیک با کشت انواع سلول‌ها دارد. در انواع مختلف ارزیابی‌های سلولی، مولکول‌های شیمیایی مختلف، ترکیبات طبیعی استخراج شده از گیاهان یا جانوران و یا مواد موثره ایزوله شده بایستی از نظر سمیت مورد بررسی قرار گیرند. آزمون بررسی سمیت سلولی، یکی از پرکاربردترین آزمون‌های یک آزمایشگاه سلولی است. در این مجموعه با استفاده از مواد با کیفیت و متخصصین با تجربه، انجام این آزمون امکان‌پذیر شده است. این شرکت در تلاش است تا امکان انجام آزمون سمیت سلولی را برای بررسی ویژگی سلول‌سازگاری مواد با نازل‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت در اختیار پژوهشگران و صنعتگران محترم  قرار دهد.

هدف از انجام آزمون

خدمات سمیت سلولی (مواد رنگی MTT و MTS) در این مجموعه با هدف سنجش فعالیت متابولیکی سلول به عنوان یک مشخصه برای زنده‌مانی سلول و میزان بقای سلول در یک پژوهش سلولی برای انواع مختلف سلول‌ها در نظر گرفته شده است. در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، از این آزمون می‌توان برای تعیین تعداد سلول‌های یک بافت مشخص مثلا بافت سرطانی و تاثیر یک داروی مشخص برای از بین بردن آن سلول‌ها استفاده کرد. هم‌چنین، در آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات پزشکی از این آزمون برای تعیین میزان سمیت یا سلول‌سازگاری یک دارو یا تجهیز پزشکی استفاده می‌شود.

نحوه انجام آزمون

به طور معمول آزمون بررسی سمیت سلولی بر اساس روش رنگ‌سنجی (Colorimetry) استوار است. اساس این روش رنگ‌سنجی، تبدیل نمک‌های تترازولیوم زرد رنگ به بلورهای فرمازان بنفش رنگ توسط سلول‌های زنده است. یکی از مهم‌ترین موادی که برای ارزیابی میزان سمیت سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمک تیازولیل بلو تترازولیوم برمید یا همان MTT است. این ماده، یک پودر زرد رنگ برپایه نمک تترازولیوم است که در تماس با سلول‌های جانداران، وارد اندامک میتوکندری شده و پس از واکنش با آنزیم‌های میتوکندریایی به بلورهای نامحلول در آب با رنگ بنفش تبدیل می‌شود. غلظت این ماده بنفش رنگ می‌تواند نشانگر تعداد سلول‌ها باشد. پس از تشکیل کریستال فرمازان و انحلال آن در یک حلال آلی مناسب، خوانش شدت رنگ با استفاده از دستگاه طیف‌بینی مرئی-فرابنفش انجام می‌شود. شدت رنگ در این آزمون متناسب با میزان فعالیت سلول‌های زنده است.

فهرست