شرکت دانش‌بنیان ژرف‌‌اندیشان فناور زیست‌‌بسپار (ZFZ) با هدف ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی و مواد واسط آزمایشگاهی از سال 96 شروع به فعالیت نمود. افتخار ما بهره‌گیری از دانش متخصصین جوان و بومی در حوزه‌های مختلف زیستی و مهندسی در بخش تحقیق و توسعه شرکت از یک سو، و کسب عنوان یکی از شرکت‌های موثر در پیشرفت صنایع شیمیایی و پزشکی از دیدگاه انجمن‌ها و نهادهای مختلف در سال 1398 و 1399 از سوی دیگر است.

فهرست