1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات متاکریلات

سدیم آلژینات متاکریلات

کد محصول             موجودی            حجم نمونه                             توضیحات محصول                              قیمت (تومان)


103310.1                  موجود                 1 گرم               درجه استخلاف: 3-5%، مناسب برای کشت سلول            1،230،000


103310.5                 موجود                 5 گرم              درجه استخلاف: 3-5%، مناسب برای کشت سلول            2،790،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست