1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. کوچک مولکول ها
  8. /
  9. تری‌اتیل آمونیوم کلراید

تری‌اتیل آمونیوم کلراید

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


SM010103.1                          موجود                      1 گرم                                                                        86000


SM010103.10                         موجود                     10 گرم                                                                       190000


SM010103.100                        موجود                     100 گرم                                                                      870000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست