1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات سولفات

سدیم آلژینات سولفات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                    توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


101313.1                            موجود                       1 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    530.000


101313.5                           موجود                      5 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    930.000


101314.1                            موجود                       1 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    545.000


101314.5                           موجود                      5 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    960.000


101315.1                            موجود                       1 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    570.000


101315.5                           موجود                      5 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    990.000


101310.1                             موجود                       1 گرم                         مناسب برای سنتز                         420.000


101310.5                            موجود                      5 گرم                         مناسب برای سنتز                         810.000


101311.1                             موجود                       1 گرم                         مناسب برای سنتز                         430.000


101311.5                            موجود                      5 گرم                         مناسب برای سنتز                         830.000


101312.1                            موجود                       1 گرم                         مناسب برای سنتز                          456.000


101312.5                           موجود                      5 گرم                         مناسب برای سنتز                          870.000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف

محصولات مرتبط

فهرست