1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات سولفات

سدیم آلژینات سولفات

 

کد محصول

موجودیحجم نمونهدرجه استخلافتوضیحات محصولقیمت (تومان)

101313.1

موجود1 گرم0/2مناسب برای کشت سلول

970،000

101313.5موجود5 گرم0/2مناسب برای کشت سلول

2،380،000

101314.1

موجود1 گرم0/5مناسب برای کشت سلول1,030,000
101314.5موجود5 گرم0/5مناسب برای کشت سلول

2،590،000

101315.1

موجود1 گرم0/9مناسب برای کشت سلول1,280,000

101315.5

موجود5 گرم0/9مناسب برای کشت سلول

2،960،000

101310.1موجود1 گرم0/2مناسب برای سنتز

890،000

101310.5

موجود5 گرم0/2مناسب برای سنتز2،118،000

101311.1

موجود1 گرم0/5مناسب برای سنتز

913،000

101311.5موجود5 گرم0/5مناسب برای سنتز

2،186،000

101312.1

موجود1 گرم0/9مناسب برای سنتز928،000
101312.5موجود5 گرم0/9مناسب برای سنتز

2،224،000

 

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست