1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. کوچک مولکول ها
  8. /
  9. فرمامیدین استات

فرمامیدین استات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


SM6010000.1                        موجود                      1 گرم                                                                        120000


SM6010000.5                       موجود                      5 گرم                                                                       350000


SM6010000.25                     موجود                      25 گرم                                                                       980000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست