1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. بسپار سنتزی
  8. /
  9. پلی اتیلن گلیکول
  10. /
  11. متوکسی پلی‌اتیلن گلیکول‌آمین

متوکسی پلی‌اتیلن گلیکول‌آمین

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

1101110.1

موجود1 گرممناسب برای سنتز

3،200،000

1101110.5موجود5 گرممناسب برای سنتز

6،510،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست