1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. بسپار سنتزی
  8. /
  9. پلی اتیلن گلیکول
  10. /
  11. پلی‌اتیلن گلیکول‌آمین 4 بازو

پلی‌اتیلن گلیکول‌آمین 4 بازو

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

1102120.1

موجود1 گرممناسب برای کشت سلول

2،710،000

1102120.5موجود5 گرممناسب برای کشت سلول

4،540،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست