1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. ژلاتین
  10. /
  11. ژلاتین متاکریلات

ژلاتین متاکریلات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


403310.1B                          موجود                      1 گرم                    گاوی، درجه استخلاف>80%                   710.000


403310.5B                         موجود                      5 گرم                   گاوی، درجه استخلاف>80%                 2.000.000


403310.10B                        موجود                      10 گرم                   گاوی، درجه استخلاف>80%                 3.500.000


403310.1P                         موجود                       1 گرم                    خوکی، درجه استخلاف>80%                  740.000


403310.5P                        موجود                      5 گرم                    خوکی، درجه استخلاف>80%                2.100.000


403310.10P                       موجود                      10 گرم                    خوکی، درجه استخلاف>80%                3.580.000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف

محصولات مرتبط

فهرست