1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. ژلان
  10. /
  11. ژلان دی‌آلدهید

ژلان دی‌آلدهید

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


502300.1                            موجود                      1 گرم                                                                         500000


502300.5                           موجود                      5 گرم                                                                        970000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست