1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. کیتوسان
  10. /
  11. کیتوسان متاکریلات

کیتوسان متاکریلات

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

303310.1

موجود1 گرممناسب برای کشت سلول

930،000

303310.5موجود5 گرممناسب برای کشت سلول

2،910،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست