1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. 5-O-بنزیل-2،3-O-ایزوپروپیلیدن-D-ریبونیک لاکتون

5-O-بنزیل-2،3-O-ایزوپروپیلیدن-D-ریبونیک لاکتون

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


1.SM02091812                      موجود                      1 گرم                                                                         1070000


SM02091812.5                     موجود                      5 گرم                                                                       3520000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست