1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. زیستی
  6. /
  7. کوچک مولکول
  8. /
  9. N-3-دی‌متیل آمینوپروپیل-N-اتیل کربودیمید هیدروکلراید (EDC)

N-3-دی‌متیل آمینوپروپیل-N-اتیل کربودیمید هیدروکلراید (EDC)

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


050403.1                           موجود                      1 گرم                                                                          500000


050403.5                          موجود                      5 گرم                                                                         1460000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف

محصولات مرتبط

فهرست