فراخوان جذب کارآموز

اخبار
بدون دیدگاه
با توجه به رسالت آموزشی – پژوهشی شرکت دانش‌بنیان ژرف‌اندیشان فناور زیست‌بسپار در راستای تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت، و با توجه به درخواست‌های متعدد همکاری دانشجویان در قالب کارآموز…
ادامه مطلب

بومی‌سازی فرایند ساخت ماده تیازولیل بلو تترازولیوم برمید (MTT)

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌‌های سلول‌های بنیادی، شرکت دانش‌بنیان ژرف‌اندیشان فناور زیست‌بسپار از شرکت‌های مورد حمایت ستاد، موفق به ساخت ماده تیازولیل…
ادامه مطلب

ساخت و بومی‌سازی اولین دستگاه ترریسی در کشور

شرکت دانش‌بنیان ژرف‌اندیشان فناور زیست‌بسپار با طراحی و ساخت این دستگاه ترریسی، اقدام به تولید زخم‌پوش‎هایی با تأییدیه دانش‌بنیان کرده است. از این دستگاه برای ساخت میکروالیاف پلیمری از محلول‌های…
ادامه مطلب
فهرست