موقعیت شغلی

در راستای تحقق و پیشبرد اهداف شرکت، از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی در قالب کارآموز و از دانش‌آموختگان برتر در رشته‌های شیمی آلی و شیمی پلیمر، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی و زیست‌شناسی در قالب کارورز دعوت به همکاری می شود.

خلاقیت، پویایی، توانایی انجام کار تیمی، توانایی مدیریت زمان، انرژی و هزینه در انجام پروژه ها، از مهم‌ترین شرایط همکاری با ماست.

لطفا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

فهرست