1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. تری‌اتیل‌آمونیوم آلژینات

تری‌اتیل‌آمونیوم آلژینات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                    توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


101394.1                            موجود                      1 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    480.000


101394.5                           موجود                      5 گرم                    مناسب برای کشت سلول                    910.000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست