1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات دی‌آلدهید

سدیم آلژینات دی‌آلدهید

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

102300.1

موجود5 گرمدرجه اکسایش دلخواه

1,930,000

102300.5موجود10 گرمدرجه اکسایش دلخواه

3،600،000

 

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست