1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. سدیم آلژینات

سدیم آلژینات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                    توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


101391.1                            موجود                      1 گرم                              گرید پزشکی                            100.000


101391.5                           موجود                      5 گرم                             گرید پزشکی                           310.000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
فهرست