1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. نانو ذرات
  8. /
  9. نانو‌ذرات مغناطیسی آهن اکسید پوشش‌داده‌شده با آلژینات

نانو‌ذرات مغناطیسی آهن اکسید پوشش‌داده‌شده با آلژینات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


100201.1                           موجود                      1 گرم                                                                      400.000


100201.5                           موجود                      5 گرم                                                                     1000.000

کد محصول

موجودیوزن نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

403310.1B

موجود1 گرماصلاح سطح شده

910،000

403310.5Bموجود5 گرماصلاح سطح شده

2،180،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست