1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. کوچک مولکول ها
  8. /
  9. هیدروکلرید 2-آمینو-4،5-دی‌متیل‌تیازول

هیدروکلرید 2-آمینو-4،5-دی‌متیل‌تیازول

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


1.SM01041320                      موجود                    1 گرم                                                                          190000


SM01041320.5                     موجود                      5 گرم                                                                         710000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست