1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. آلژینات
  10. /
  11. پتاسیم آلژینات

پتاسیم آلژینات

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


101392.1                            موجود                      1 گرم                     مناسب برای کشت سلول                    490.000

 

ثبت سفارش آنلاین محصول:
فهرست