1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. بسپار سنتزی
  8. /
  9. پلی اتیلن گلیکول
  10. /
  11. پلی‌اتیلن گلیکول دی‌آمین

پلی‌اتیلن گلیکول دی‌آمین

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

1104120.1

موجود1 گرممناسب برای کشت سلول

1،530،000

1104120.5موجود5 گرممناسب برای کشت سلول

3،680،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست