1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. زیست بسپار
  8. /
  9. ژلاتین
  10. /
  11. ژلاتین متاکریلات

ژلاتین متاکریلات

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

403310.1B

موجود1 گرم گاوی، درجه استخلاف>80%1,020,000
403310.5Bموجود5 گرم گاوی، درجه استخلاف>80%

3،630،000

403310.10B

موجود10 گرم گاوی، درجه استخلاف>80%6،850،000
403310.1Pموجود1 گرم خوکی، درجه استخلاف>80%

1,075,000

403310.5P

موجود5 گرم خوکی، درجه استخلاف>80%

3،900،000

403310.10Pموجود10 گرم خوکی، درجه استخلاف>80%

7،200،000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست