1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. زیستی
  6. /
  7. مواد اولیه دارویی
  8. /
  9. 2-اتیل‌بوتیل آلانینات هیدروکلرید

2-اتیل‌بوتیل آلانینات هیدروکلرید

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


1.SM05020100                      موجود                     1 گرم                                                                        450000


SM05020100.5                     موجود                     5 گرم                                                                       950000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست