1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. شیمیایی
  6. /
  7. کوچک مولکول ها
  8. /
  9. D-ریبونو-1،4- لاکتون

D-ریبونو-1،4- لاکتون

کد محصول                       موجودی                 حجم نمونه                     توضیحات محصول                    قیمت (تومان)


1.SM18120000                      موجود                      1 گرم                                                                        450000


SM18120000.5                     موجود                      5 گرم                                                                       1390000

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست