1. خانه
  2. /
  3. محصولات آزمایشگاهی
  4. /
  5. زیستی
  6. /
  7. کوچک مولکول
  8. /
  9. N-3-دی‌متیل آمینوپروپیل-N-اتیل کربودیمید هیدروکلراید (EDC)

N-3-دی‌متیل آمینوپروپیل-N-اتیل کربودیمید هیدروکلراید (EDC)

 

کد محصول

موجودیحجم نمونهتوضیحات محصولقیمت (تومان)

050403.1

موجود1 گرمخلوص بالا (98%)

720،000

050403.5موجود5 گرمخلوص بالا (98%)

1،960،000

 

ثبت سفارش آنلاین محصول:
صاف
فهرست